Privacybeleid

Persoonsgegevens

Xtravia verzamelt en verwerkt uw gegevens, die we via de website  https://www.xtravia.be/ verkrijgen, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVP of GDPR) en de Wet betreffende Informatica en Vrijheden.

Elk formulier of elke teledienst beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke (minimale gegevens) en geeft de volgende informatie:

 • de doeleinden voor de verzameling van deze gegevens (doel);
 • of deze gegevens noodzakelijk of facultatief zijn voor de verwerking van uw verzoek;
 • de personen die mogelijk kennis dragen van deze gegevens (in principe uitsluitend Xtravia, tenzij anders aangegeven op het formulier wanneer een overdracht aan een derde noodzakelijk is voor de verwerking van uw verzoek);
 • uw rechten met betrekking tot Informatica en Vrijheden en de manier waarop u deze kunt uitoefenen bij Xtravia.

Bij welke gelegenheden verzamelen we uw persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden mogelijk verzameld wanneer u:

 • onze website bezoekt, die gebruik maakt van cookies;
 • zich inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • contact opneemt met de klantendienst via eender welk communicatiemiddel waarover u beschikt, zoals e-mail, sms enz.;
 • een gegevensformulier of vragenlijst op onze website invult.

De gegevens die worden verzameld in het kader van de aangeboden diensten op https://www.xtravia.be/ worden verwerkt door gebruik van beveiligde protocollen en laten Xtravia toe om ontvangen verzoeken in zijn applicaties te beheren.

U kunt contact met ons opnemen voor elke informatie of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot Informatica en Vrijheden aangaande de verwerking van persoonsgegevens die door Xtravia worden beheerd:

 • via privacy@chou.be
 • of via een ondertekende brief met een kopie van een identiteitsbewijs naar het volgende adres: Avenue des Volontaires, 2 – 1040 Bruxelles – Belgique

Wij geven u binnen de 30 werkdagen een antwoord.

Toegangsrecht

U kunt rechtstreeks aan een dossierverantwoordelijke vragen of hij over uw persoonsgegevens beschikt, en hem verzoeken om al deze gegevens integraal aan u te communiceren. Door de uitoefening van uw inzagerecht kunt u de juistheid van de gegevens controleren en, indien nodig, de gegevens verbeteren of laten verwijderen.

Rechtzettingsrecht

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. Het rechtzettingsrecht vloeit voort uit het toegangsrecht. Zo wordt voorkomen dat een instelling foutieve gegevens over u verwerkt of verspreidt.

Bezwaarrecht

U hebt het recht om, op wettelijke gronden, zich te verzetten tegen het feit dat uw persoonsgegevens in een gegevensbestand worden opgenomen. In geval van prospectie, met name voor commerciële doeleinden, kunt u dit recht uitoefenen zonder wettelijke reden. U hebt het recht zich te verzetten tegen het feit dat uw persoonsgegevens worden verspreid, overgedragen of opgeslagen.

Cookies

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer of randapparatuur worden geïnstalleerd.

Doeleinden van cookies

Wij maken gebruik van cookies om:

 • U te identificeren wanneer u deze website raadpleegt
 • Statistieken (bereikstudie) te bekomen via Google Analytics

Verzamelde gegevens aan de hand van cookies

Cookies helpen ons om inlichtingen te verzamelen over de manier waarop u onze website gebruikt, maar we slaan geen enkele informatie op waarmee we u persoonlijk kunnen identificeren in de gegevens van onze cookies die u aanbelangen. We registeren uitsluitend een unieke sessie-ID, die ons helpt een gebruikersprofiel en uw voorkeuren bij een volgend bezoek terug te vinden.

Soorten cookies

Sessiecookies: deze cookies worden tijdelijk op uw computer of randapparatuur opgeslagen tijdens een browsersessie. Aan het einde van deze browsersessie worden ze van uw computer of randapparatuur verwijderd.

Permanente cookies: deze cookies blijven voor een langere tijd op uw computer opgeslagen. Ze helpen ons om u te herkennen wanneer we voor meer dan één browsersessie moeten weten wie u bent.

Beheer van cookies

Het menu van de meeste browsers bevat opties waarmee u uw cookies kunt beheren door uw cookie-instellingen aan te passen. In het algemeen biedt de browser u de mogelijkheid om:

 • uw cookies weer te geven;
 • cookies toe te staan;
 • alle cookies of alleen bepaalde cookies uit te schakelen;
 • alle cookies uit te schakelen wanneer u uw browser sluit;
 • cookies te blokkeren;
 • op de hoogte te worden gesteld bij ontvangst van een cookie.

Door de installatie van een cookie te weigeren, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde diensten. De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om in zijn computerinstellingen de installatie van cookies te weigeren. Dat kan als volgt:

 • Voor Internet Explorer: ga naar het tabblad ‘Extra’ (tandwiel in rechterbovenhoek) / Internetopties. Klik op ‘Privacy’ en kies ‘Alle cookies blokkeren’. Klik op OK om te bevestigen.
 • Voor Firefox: klik bovenaan in het browservenster op de knop ‘Firefox’ en ga daarna naar het tabblad ‘Opties’. Klik op ‘Privacy’. Stel de regels voor onthouden in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’. Vink het vakje ‘Cookies van websites accepteren’ uit.
 • Voor Safari: Klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menu-pictogram (tandwiel). Kies ‘Instellingen’. Klik op ‘Geavanceerd’. Klik onder ‘Privacy en beveiliging’ op ‘Instellingen voor content’. Onder ‘Cookies’ kunt u cookies blokkeren.
 • Voor Chrome: Klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menu-pictogram (drie horizontale lijntjes). Kies ‘Instellingen’. Klik op ‘Geavanceerd’. Klik onder ‘Privacy en beveiliging’ welke instellingen u wilt inschakelen. Onder ‘Instellingen voor content’ kunt u cookies blokkeren.

Bijkomende informatie over cookies

Pour en savoir plus sur les cookies, nous vous invitons à consulter la page de l’Autorité de protection des données : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/themes/internet/cookies

Gegevensbeveiliging

We doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Onze website wordt beschermd door het HTTPS-protocol en de uitgewisselde informatie wordt gecodeerd.

Statistieken en bereikmetingen

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door Google Analytics gegenereerde informatie heeft betrekking op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres). Deze gegevens worden door Google doorgegeven en bewaard op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze gegevens om rapporten op te stellen over de website-activiteiten. Voor meer details over de algemene voorwaarden en richtlijnen omtrent vertrouwelijkheid van Google Analytics gaat u naar: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?sjid=17406417490201096515-EU#info_for_visitors

Facebook pixel

Indien u, als bezoeker van onze website, inlogt op Facebook, wordt een niet-persoonlijk, niet-omkeerbaar controlecijfer van uw gebruikersgegevens naar Facebook verstuurd voor marketing- en analysedoeleinden. Voor meer informatie over het doel van deze gegevensverzameling, de verwerking ervan en het gebruik van gegevens door Facebook, alsook over de mogelijke instellingen ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer gaat u naar: https://www.facebook.com/privacy/center